dailynews.blaogy

Mirary Pasaka Sambatra Ho Anao Aho:

dailynews | 08 Aprily, 2007 03:18

Raha tsy nitsangana hono Kristy Jesoa dia ho foana ny finoantsika

Marina loatra izany.

Efa nandray io Atra velona izay naharesy ny fahafatesana  io ve ianao? Raiso Izy fa tsy hanenina mandrakizay ianao. Ary hilaza ihany koa fa hitako ny lalantsara ka hizorako

Fa izao, na inona na inona  ihany koa efa maty eo amin ny fiainanao dia tadidio fa Atra velona sy nitsangana t@ maty io Atry ny kristiana io ary afaka manome aina izay heverinao fa fahafatesana ihany koa izy eo amin ny fiainanao. Aza kivy mahereza fa Atra mahery Izy. 

Ento eo Aminy izay zavatra lazain ny devoly fa efa maty  eo amin ny fiainanao ary tsy misy azo atao intsony, fa laingany izany.

Maty ve hono ny fidirambolanao ? maty ve hono ny fitiavanareo mivady? Maty ve hono ny fifandraisan ny RAD sy zanaka? Maty ve hono ny fahasalamano ary tsy misy azo atao intsony? Maty ve hono ny  ….

Tolory eo ampelatanany izany ary lazao Azy fa Atra Mahery sy Atra velona Izy ary afaka mamelona indray izay zavatra lazain ny fahavalo fa maty eo amin ny fiainanao.

Mahereza mivavaka.

Raha maty ny fidirambolanao dia lazao ny devoly fa Jesoa no hinoanao satria Izy nilaza t@ malalany fa: Deo28:5=> ho tahiana ny haronao sy ny vilia fanaova mofonao( ny asanao raha adika tsotra be, mbola misy ny TA hafa)

Raha misy ny fahafatesan ny fifankatiavana eo amin ny mpivady dia aza mino ny devoly fa tsy misy azo atao intsony ny amin izany( na dia efa tsy ao antrano intsony aza izy no mipetraka) fa nasain ny Tompo hifankatia ny mpivady Kolosiana 3: 18-19. Koa raha nasainy nifankatia ny mpivady anefa tsy misy intsony izany dia mangataha indray ary fitiavana  avy amin ilay Atry ny fitiavana hitiavanao ny vadinao indray ary hitiavan ny vadinao anao indray ary ataovy isanandro izany mandra pahazonao ny valimbavaka, tsarovy hatrany fa hoy ny Teniny, raha mangataka zavatra araka ny sitrapoko ianareo  hoy Izy dia hataoko izany, koa tsy sitrapon Atra ve ny hifankatiavan ny mpivady e?? izay hinoana fa aza ny situation izay tahaka ny marina amin izao fotoana izao anefa azo hovaina tsara rehefa entina ambavaka satria mahery ny vavaka ary rehefa mino ianoa dia ho hitanao ny voninahitr'Atra araka ny nolazain ny TA. Ary rehefa mivaly ny vavaka dia aza adino ny misaotra an Atra sy mangataka hatrany an Atra hitahy ny tokantranonao sy ny fanambadianao. Tadidio foana fa ny TA marina noho ny situation.

Ny olombelona amin izao fotoana izao dia malaina ny hivavaka ka raha misy ny situation tsy mety dia ny situation no hinoany kokoa noho ny herin ny vavaka koa dia aleony maka ny hevitra mora indrindra dia ny hoe efa tsy mety intsony io koa ny misaraka no mety sns…. Satria tsy hainy ny nofony ny mamelona ilay fitiavana dia heveriny fa izay no farany...tsia tsy farany izany raha entinao ambavaka io…fa Atra lehibe noho ny situation ny olombelona izy koa raha tsy haiko izany tsy azoko mesurer-na amin ny tsy fahaizako mihitsy Atra. Atra mahay manao ny zavatra rehetra Izy ary izay no mila hinoako. Afaka mamadika ambony ambany ny fiainanao Izy saingy miandry anao kosa hanokatra ny vavanao @ alalan ny vavaka; tahaka ny nolazainy t@ ilay jamba hoe: inona hoy Izy no tiako hatao aminao?

Mahereza kosa anefa mivavaka sy manao ny sitrapon Atra ary averina foana fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra hoy ny baiboly.

Maty ve ny fahasalamanao ary tsy misy azo atao intsony hoy ny dokotera? Mety marina tokoa izany raha hijery ny ara nofo fotsiny ihany. Fa izao ilay Atr’ I Jakoba sy Abrahama anie hono Atra Rafa( Eks 15) no anarany e. Izany hoe Atra mpanasitrana ary Jesoa ireo dian kapoka teo aminy hono no nanasitranana antsika. Noho izany dia afaka manao zavatra tys takatry ny saina Izy……

 

Velona Jesoa ary resy ny fahafatesana. Tonony sy tsofy rano ny fiainanao manokana @ anaran I Jesoa  fa velona ao amin ny fidirambolanao Jesoa ary maty ny fahafatesana rehetra. Velona ao amin ny fanambadianao Jesoa ary maty izay mety ho endrika fahafatesana rehetra. Sns……mahereza ary manaova pasaka mamy be daholo.

 

Tsy sokola na akanjo vaovao sy sakafo mafilotra ihany ny andro pasaka na andro fialantsasatra any Antsirabe…  fa zavatra sarobidy loatra ihany koa.

Hohano ny sokola sy anaovy ny akanjo vaovao dia mandehana manao fety any antsirabe… .. fa aza adino ihany koa fa andron I Jesoa io ary zava dehibe tokoa amin ny fiainan ny zanak ’olombelona rehetra. Smile
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb